CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VỚI VIỆT NAM

CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VỚI VIỆT NAM

 

Việt nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với hơn 40 nước trên thế giới.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế  hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước kết trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Các hiệp định Việt nam đã ký kết:

 

TT

Tên nước

Ngày ký

Hiệu lực ngày

01

Ôxtrâylia

13/10/1992 Hà Nội

30/12/1992

02

Pháp

10/02/1993 Hà Nội

01/7/1994

03

Thái Lan

23/12/1992 Hà Nội

29/12/1992

04

Nga

27/5/1993 Hà Nội

21/3/1996

05

Thụy Điển

24/3/1994 Stockholm

08/8/1994

06

Hàn Quốc

20/5/1994 Hà Nội

11/9/1994

07

Anh

09/4/1994 Hà Nội

15/12/1994

08

Singapore

02/3/1994 Hà Nội

09/9/1994

09

Ân Độ

07/9/1994 Hà Nội

02/02/1995

10

Hung-ga-ri

26/8/1994 Budapest

30/6/1995

11

Ba Lan

31/8/1994 Vác-sa-va

28/01/1995

12

Hà Lan

24/01/1995 Hague

25/10/1995

13

Trung Quốc

17/5/1995 Bắc Kinh

18/10/1996

14

Đan Mạch

31/5/1995 Copenhagen

24/4/1996

15

Na uy

01/6/1995 Oslo

14/4/1996

16

Nhật Bản

24/10/1995 Hà Nội

31/12/1995

17

Đức

16/11/1995 Hà Nội

27/12/1996

18

Rumani

08/7/1995 Hà Nội

24/4/1996

19

Ma-lai-xi-a

07/9/1995 KualaLumpur

13/8/1996

20

Lào

14/01/1996 Viên-chăn

30/9/1996

21

Bỉ

28/02/1996 Hà Nội

25/6/1999

22

Lúc-xăm-bua

04/3/1996 Hà Nội

19/5/1998

23

Udơbêkixtăng

28/3/1996 Hà Nội

16/8/1996

24

Ucraina

08/4/1996 Hà Nội

22/11/1996

25

Thuỵ Sĩ

06/5/1996 Hà Nội

12/10/1997

26

Mông Cổ

09/5/1996 Ulan Bator

11/10/1996

27

Bun-ga-ri

24/5/1996 Hà Nội

04/10/1996

28

Italia

26/11/1996 Hà Nội

20/02/1999

29

Bê-la-rút

24/4/1997 Hà Nội

26/12/1997

30

Séc

23/5/1997 Praha

03/02/1998

31

Ca-na-đa

14/11/1997 Hà Nội

16/12/1998


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /home/lienviet/domains/lienvietluat.com/public_html/classes/database.php on line 34

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/lienviet/domains/lienvietluat.com/public_html/classes/database.php on line 35

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Too many connections in /home/lienviet/domains/lienvietluat.com/public_html/classes/database.php on line 37

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/lienviet/domains/lienvietluat.com/public_html/classes/database.php on line 37

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/lienviet/domains/lienvietluat.com/public_html/classes/database.php on line 43

Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/lienviet/domains/lienvietluat.com/public_html/classes/database.php on line 49

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/lienviet/domains/lienvietluat.com/public_html/classes/database.php on line 50
Error in query string